Make your own free website on Tripod.com
sma Lubis (Shamsuddin Mohd. Aznan)
sma Lubis (Shamsuddin Mohd. Aznan)
"Horas Tondi Madingin, Sayur Matua Bulung"
« previous | next »
TAAROMBO/SALASILAH
TAAROMBO/SALASILAH 
 
Susur galur dpd Namora Pande Bosi
Salasilah
Tarombo

Marga Lubis
Marga Lubis